KuMeKo Forest Oy

Toimisto
Karjarannantie 33
28100 Pori
ma-pe klo 9:00-17:00
Puh. 050 413 8410

Terminaali
Mäntyluodontie 836
28800 Pori


Rekisteriseloste

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste
Laatimispvm: 20.5.2018

1.
Rekisterinpitäjä
KuMeKo Forest Oy
Karjarannantie 33
28100 Pori

2.
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Birgitta Vuori
KuMeKo Forest Oy
Karjarannantie 33
28100 Pori
050 413 8410

3.
Rekisterin nimi
Yhteydenottorekisteri.

4.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkuuden- ja työhakemusten hallinta.

5.
Rekisterin tietosisältö
Yhteydenottolomakkeen sähköpostien sisältämät tiedot:
5.1 Nimi
5.2 Katuosoite
5.3 Postiosoite
5.4 Sähköpostiosoite
5.5 Puhelinnumero
5.6 Yhteydenoton asiasisältö
5.7 Metsän sijaintikunta
5.8 Yritys
5.9 Toimitus- ja laskutusosoite

6.
Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakaspalautteen tiedot: Asiakkaan antamat tiedot sähköpostiviestillä.

7.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta KuMeKo Forest Oy:n ulkopuolelle.

8.
Rekisterin suojauksen periaatteet
8.1. Manuaalinen aineisto
Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.
8.2. Palvelimelle talletetut tiedot
Rekisteritietokanta ( saapuneet sähköpostit ) säilytetään sähköpostipalvelimilla. Pääsy sähköpostiviesteihin on vain KuMeKo Forest Oy:n työntekijöillä. Sähköpostien käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

9.
Tietojen tarkastaminen, oikaiseminen ja poistaminen
9.1 Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Asiakasrekisteriin. Asiakkaan on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, taikka sähköpostitse.
9.2 Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevia henkilörekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.
9.3 Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi.

10.
Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.

Haluamme edistää Suomen kotimaisen energian käyttöä, metsiemme parempaa kasvua ja hyvää hoitoa sekä luoda Satakuntaan uusia työpaikkoja.