Ympäristö

KuMeKo Forest Oy vastuullista puunhankintaa

EU antoi lokakuussa 2010 puutavara-asetuksen (EUTR 995/2010), jonka tarkoituksena on
estää laittoman puun ja siitä jalostettujen tuotteiden saapuminen ja käyttö EU:n alueella.
Lakien noudattaminen on pystyttävä jokaisen puuerän kohdalla osoittamaan.
KuMeKo Forest Oy kantaa vastuunsa ympäristöstä myös kotimaassaan. Yhtiö tukee
kestävää kehitystä, jolloin kaikki puukin hankitaan biologisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti
kestävällä tavalla. KuMeKo Forest Oy:llä on PEFC™-sertifikaatti puun alkuperäketjun
hallintaan. PEFC™-merkki kertoo, että puu on peräisin kestävästi hoidetusta metsästä.
Yhtiön johto on sitoutunut toimimaan PEFC™-järjestelmän vaatimusten mukaisesti, ja
tarkastelee toimintaansa säännöllisesti. Huomioimme ympäristöasiat ja huolehdimme
luonnon hyvinvoinnista kaikilla toimimillamme osa-alueilla. Näin toimimme kestävästi ja
varmistamme osaltamme luonnon monimuotoisuuden säilymisen tulevaisuudessa.

Sertifikaatti Nro: 9241-01 >>

Lisää PEFC™ -sertifioinnista voi lukea oheisesta linkistä. Samalla voi mm. tarkistaa
sertifikaatin voimassaolon. https://pefc.fi