Hakkuutavat

Me KUMEKO Groupilla kuuntelemme metsänomistajan toiveita. Metsäasiantuntijoidemme tehtävänä on varmistaa, että lopputulos vastaa tarpeitasi.

Hakkuutavat

Ensiharvennus

on metsänhoidon toimenpide, jossa poistetaan huonokuntoisia puita. Tämä auttaa parantamaan jäljelle jäävien puiden kasvuolosuhteita ja puuston laatua. Tavoitteena on saada puusto kasvamaan ja vahvistumaan nopeammin. Ensiharvennuksesta saatavat puut hyödynnetään yleensä energiapuuna.

 

Harvennushakkuu

Harvennushakkuu toteutetaan 15–25 vuotta ensiharvennuksen jälkeen, kun puuston keskimääräinen läpimitta on vähintään 16 senttimetriä. Tavoitteena on parantaa jäljelle jäävien puiden kasvuolosuhteita poistamalla osa puustosta. Harvennuksen tuloksena saadaan sekä kuitu- että tukkipuuta. Lisääntynyt kasvutila edistää puuston kehittymistä arvokkaammaksi tukkipuuksi. Harvennushakkuu mielletään monesti myös laatuharvennuksena.

 

Uudistushakkuu

Uudistushakkuu on viimeinen vaihe metsikön kasvatuksessa, jossa suurin osa puustosta kaadetaan ja tilalle istutetaan tai kylvetään taimikko. Uudistushakkuuta käytetään alueilla, jotka ovat valmiita uudistumaan ja joissa jatkokasvatus ei ole enää tarpeen.

Uudistushakkuussa voidaan valita erilaisia toteutustapoja, joissa poistetaan vanha puusto, mutta samalla huolehditaan myös ympäristön ja maiseman säilymisestä.

 

Jokaiseen hakkuutapaan liittyy omat erityispiirteensä. Metsäasiantuntijamme ovat valmiita auttamaan sinua valitsemaan sopivan hakkuutavan metsäsi tarpeisiin.