Vastuullisuus

Yksi tärkeimmistä arvoistamme on vastuullisuus. Teemme päivittäin konkreettisia tekoja vastuullisuuden eteen ja haluamme viestiä siitä avoimesti asiakkaillemme sekä yhteistyökumppaneillemme.

Vastuullisuus- Kuva Juha Kalaoja

Ympäristövastuu

KUMEKO Group Oy on toiminut yli vuosikymmenen ajan vastuullisen puunhankinnan ja metsäjaepohjaisen uusiutuvan energian edelläkävijänä. KUMEKO Group tukee kestävää kehitystä, jolloin kaikki puu hankitaan biologisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Korvaamme metsien hakkuissa saatavilla puuraaka-aineilla fossiilisia polttoaineita.

 

Toimintaamme ohjaavat sertifikaatit sekä terminaaliemme ympäristöluvat

KUMEKO Group Oy:n PEFC ja FSC -sertifikaatit kertovat asiakkaillemme vastuullisesta hankinnasta ja sitoutumisesta kestävään kehitykseen. Sertifioinnit varmistavat puun alkuperän jäljitettävyyden ja kansainvälisesti sovittujen kriteerien täyttymisen. Nämä sertifikaatit KUMEKO Group Oy:lle on myöntänyt Inspecta Sertifiointi Oy.

 

EU antoi lokakuussa 2010 puutavara-asetuksen (EUTR 995/2010), jonka tarkoituksena on estää laittoman puun ja siitä jalostettujen tuotteiden saapuminen ja käyttö EU:n alueella. Lakien noudattaminen on pystyttävä jokaisen puuerän kohdalla osoittamaan.

pefc-label-pefc02-31-266-kumeko-group

PECF -sertifikaatti

KUMEKO Group Oy:llä on PEFC-sertifikaatti puun alkuperäketjun hallintaan. PEFC-merkki kertoo, että puu on peräisin kestävästi hoidetusta metsästä.

Yhtiön johto on sitoutunut toimimaan PEFC-järjestelmän vaatimusten mukaisesti, ja tarkastelee toimintaansa säännöllisesti. Huomioimme ympäristöasiat ja huolehdimme luonnon hyvinvoinnista kaikilla toimimillamme osa-alueilla. Näin toimimme kestävästi ja varmistamme osaltamme luonnon monimuotoisuuden säilymisen tulevaisuudessa.

FSC_C176774_Promotional_with_text_Portrait_GreenOnWhite_r_aunPGn

FSC-sertifikaatti

FSC® on maailman tunnetuin ja luotetuin metsien ja metsäperäisten materiaalien sertifiointijärjestelmä. FSC:n standardeissa otetaan huomioon vastuullisuus niin ympäristö-, sosiaali-, kuin talousnäkökulmistakin. FSC-metsänhoitoa ohjaavat 10 periaatetta, joiden avulla pidetään huolta metsien hoidon korkeasta tasosta ympäri maailman. FSC:n alkuperäketjun sertifioinnilla pidetään huolta, että FSC-sertifioitu puu on jäljitettävissä, ja että työntekijöiden oikeudet toteutuvat läpi tuotantoketjujen.

HSEQ-logo-002

HSEQ-arviointitodistus

Yrityksellämme on HSEQ-arviointitodistus. HSEQ-arvioinnissa arvioidaan kattavasti läpi yrityksen työterveys ja -turvallisuus (health and safety), ympäristöasiat (environment) ja laatu (quality) sekä näiden osa-alueiden linkittyminen yrityksen johtamiseen. KUMEKO Group Oy:n arvioinnin on suorittanut Inspecta Sertifiointi Oy.

Taloudellinen vastuullisuus

Työllistämme KUMEKO Groupin työntekijöiden lisäksi välillisesti useita henkilöitä. Toteutamme puunkorjuuta yhteistyössä paikallisten urakoitsijoiden kanssa, mikä mahdollistaa yhteensä yli 20 yrityksen työllistymisen sekä yli 70 välillisen työpaikan syntymisen. Puunmyyntitulot, jotka maksamme metsänomistajille, vaikuttavat merkittävästi aluetalouteen. Puunmyynti synnyttää työpaikkoja monilla eri aloilla, mikä edistää merkittävästi työllisyyttä Suomessa.