Hakkuu

Hakkuu tarkoittaa toimenpidettä, jossa puusto kerätään talteen.