Harvennushakkuu

Harvennushakkuun tavoitteena on edistää metsän kasvua ja ottaa talteen ainespuuta. Harvennushakkuu mielletään monesti laatuharvennuksena, jossa poistetaan huonolaatuisia yksilöitä.