Mittaustodistus

Maksutosite puun myyjälle, josta selviää puutavaralajit ja niiden määrät. Mittaustodistuksella näkyy myös mahdolliset palvelumyynnin vähennykset.