Säästöpuu

Hakkuu-alueelle jätettävä yksittäinen puu tai säästöpuuryhmä, jolla pyritään edistämään luonnon monimuotoisuutta.