Mikä lasketaan energiapuuksi?

Energiapuuksi luokitellaan muun muassa hakkuutähteet, oksat, latvukset, nuoren metsän harvennuksilta saatava pienikokoinen puu sekä lahopuu.