Energiapuu

Puu, joka metsästä korjataan ja hyödynnetään energiakäytössä biomassana. Energiapuuksi luokitellaan muun muassa hakkuutähteet, oksat, latvusmassa, pienläpimittainen puu tai muu puu, joka ei sovellu tukki- tai kuitupuuksi.