Hake

Hakkurissa valmistunut puuseos, jota käytetään biopolttoaineena. Usein puhutaan myös rankahakkeesta, kokopuuhakkeesta sekä hakkuutähdehakkeesta.