Hakkuutähde

Kutsutaan myös nimellä latvusmassa. Hakkuutähteet koostuvat oksista ja puun latvaosasta. KUMEKO Group hyödyntää hakkuutähteet energiana.