Pystykauppa

Metsäomistaja antaa ostajalle hakkuuoikeuden leimikkoon. Pystykaupassa KUMEKO Group noudattaa puukauppasopimuksen mukaisia korjuutoimenpiteitä sekä vastaa puunkorjuun toteutumisesta.