Hur mäts träden?

Skogsexperten gör en första uppskattning om virkesmängden före virkesförsäljningen. Vid rotköp mäts träden med skördarens mätinstrument. Vid leveransköp mäts trädens vikt på vår terminal. Viktmåttet omvandlas till kubikmeter med hjälp av Naturresursinstitutets rådensitetskoefficient.