Sponsorskap

KUMEKO Group Oy sponsrar bland annat idrott och motion för barn och unga. På denna sida hittar du information om hur man kan ansöka om sponsring.

4.5_iStock-1459705978

KUMEKO Group som en sponsor

Utöver vår ansvarsfulla affärsverksamhet vill vi även bidra till att möjliggöra och stödja idrottshobbyer, föreningar och evenemang för barn och unga.

Vi vill sponsra aktiviteter som stödjer våra mål och värderingar.
Sponsring beviljas inte till privatpersoner eller politiska eller religiösa samfund.


Sponsringsansökningar

Vi behandlar ansökningar två gånger per år. Ansökningar som lämnats in senast den 31 juli behandlas under augusti månad och ansökningar som lämnats in senast den 31 december behandlas under januari.

Berätta för oss i din ansökan hurdana samarbetsmöjligheter eller hurdan synlighet vårt företag skulle få i samband med sponsring. Vi samlar in berättelser från sponsrade parter som bidrag till vår webbplats.