För företag

Vi erbjuder tjänster för företags olika behov. Genom oss får du skräddarsydda lösningar för huggning i samband med infrastrukturprojekt och biobränsleleveranser tack vare våra heltäckande logistikkedjor.

Yrityksille

Råvaruleveranser

Vi levererar biobränslen till värme- och kraftverk. Dessutom säljer vi timmerträd och massaved till sågverks- och processindustrin. Vårt omfattande terminalnätverk garanterar leveranssäkerheten och kostnadseffektiviteten.

Infrabyggande

Vi kan sköta hela avverkningsprojekt på entreprenad. Vid behov tar vi reda på markägarnas uppgifter och ordnar gemensamma försäljningar. I våra leveranser ingår också alltid en tydlig entreprenadsspecifik handlingsplan till kunden.

Till våra styrkor hör bland annat snabba leveranstider och omedelbar borttransportering av träd för att ge plats åt byggandet. Vi vill erbjuda bästa möjliga miljö för den som utför nästa steg av entreprenaden.

Våra tjänster innefattar också siktröjning och gallring som landskapsvårdande åtgärd till exempel i samband med följande objekt:

 

kraftledningar och spårvägar

huvudvägar, landsvägar, korsningar och ramper

dikeslinjer och åkerkanter

Export

Med vår logistikkedja kan vi leverera rundvirke även för export till Europa och Östersjöregionen. Vi är en pålitlig leverantör som arbetar ansvarsfullt och kostnadseffektivt.

Vår samarbetspartner Aava Shipping Oy har lång erfarenhet av hantering och transport av träprodukter och andra bränslen.