Ansvar

En av våra viktigaste värderingar är ansvar. Vi vidtar konkreta åtgärder för ansvarsfullhet varje dag och vill kommunicera det öppet till våra kunder och samarbetspartner.

Vastuullisuus- Kuva Juha Kalaoja

Miljöansvar

KUMEKO Group Oy har varit en föregångare inom ansvarsfull virkesanskaffning och skogsfraktionsbaserad förnybar energi i över ett decennium. KUMEKO Group stödjer hållbar utveckling. Allt virke anskaffas på ett biologiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Vi ersätter fossila bränslen med träråvara från skogsavverkning.

 

Vår verksamhet styrs av certifikat och våra terminalers miljötillstånd

KUMEKO Group Oy:s PEFC™- och FSC®-certifikat berättar för våra kunder om ansvarsfulla inköp och engagemang för hållbar utveckling. Certifieringarna säkerställer spårbarheten av träets ursprung och överensstämmelse med internationellt överenskomna kriterier. Dessa certifikat har beviljats KUMEKO Group Oy av Inspecta Sertifiointi Oy.

 

I oktober 2010 antog EU timmerförordningen (EUTR 995/2010) med syfte att förhindra införsel och användning av olagligt timmer och produkter som förädlats av det inom EU. Överensstämmelse med lagarna ska kunna påvisas för varje timmerparti.

pefc-label-pefc02-31-266-kumeko-group

PEFC™-certifikat

KUMEKO Group Oy har ett PEFC-certifikat för virkets ursprungskedja. PEFC-märkningen visar att virket kommer från skog som vårdats på ett hållbart sätt.

Bolagets ledning har förbundit sig att agera i enlighet med PEFC-systemets krav och granskar sin verksamhet regelbundet. Vi tar hänsyn till miljöfrågor och naturen i alla områden där vi är verksamma. På så sätt arbetar vi hållbart och bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i framtiden.

FSC_C176774_Promotional_with_text_Portrait_GreenOnWhite_r_aunPGn

FSC

FSC®-certifikatet garanterar att hela kedjan för virkesanskaffning är hållbar. Vi bryr oss om biologisk mångfald i skogen och socialt ansvar. Slutprodukten av certifierat trä är spårbar.

HSEQ-logo-002

HSEQ-granskning

Vårt företag har genomgått en HSEQ-granskning som innebär en genomgående granskning av företagets arbetshälsa och säkerhet (health and safety), miljöfrågor (environment) och kvalitet (quality) samt kopplingarna mellan dessa områden och företagets ledning. Granskningen genomfördes av Inspecta Sertifiointi Oy.

Ekonomiskt ansvar

Förutom våra egna anställda sysselsätter vi flera personer även indirekt. Vi utför virkesdrivning i samarbete med lokala entreprenörer, vilket ger sysselsättning till över 20 företag och skapar indirekt över 70 arbetstillfällen.

Intäkter från virkesförsäljningen som vi betalar till skogsägarna har en betydande inverkan på den lokala ekonomin. Virkesförsäljningen skapar arbetsplatser inom flera olika branscher, vilket i hög grad bidrar till sysselsättningen i Finland.