Bli entreprenör

KUMEKO Group samarbetar med lokala och professionella entreprenörer inom sitt verksamhetsområde. Det välfungerande och flexibla samarbetet garanterar högklassig virkesdrivning från planering av stämplingsposter till virkestransporter.

Tule Urakoitsijaksi_

Erbjud entreprenadtjänster till oss

Kontakta oss eller lämna dina kontaktuppgifter till oss om du är intresserad av att förse oss med entreprenadtjänster.

Din ansökan sparas i KUMEKO Group Oy:s register över arbetssökande och entreprenadtjänster i 12 månader, varefter uppgifterna raderas helt.

Ansökningarna behandlas konfidentiellt och de uppgifter som lämnats av de sökande lämnas inte ut till utomstående. Genom att skicka in en ansökan godkänner du de ovanstående villkoren.