Om oss

KUMEKO Group Oy är ett familjeägt företag grundat 2012 som erbjuder sina kunder skogs- och bioenergitjänster i Finland från västkusten till de norra delarna av Birkaland.

Tietoa meistä

En pionjär inom virkesanskaffning och skogsbaserad energi

KUMEKO Group Oy har varit en föregångare inom ansvarsfull virkesanskaffning och skogsfraktionsbaserad förnybar energi i över ett decennium. Vi köper virke huvudsakligen av privata skogsägare och erbjuder dem heltäckande och mångsidiga skogsvårdstjänster. Vi bedriver vår verksamhet utifrån våra värderingar: transparens, tillförlitlighet, kontinuerlig utveckling och ansvarsfull verksamhet.

 

Vår styrka är långvariga kundrelationer

Varje skogsägare är viktig för oss och vi vill skapa varaktiga och långvariga kundrelationer genom vår verksamhet. Skogen är en värdefull tillgång och vi vill värna om den. För oss är varje aktör i virkesförsörjningskedjan värdefull och varje träd ett steg mot en mer hållbar framtid.

Vi är en del av den finländska produktionskedjan för värme och energi och därmed också en del av Finlands försörjningsberedskap.

n_vastuullisuus2@2x 2

Ansvar

En av våra viktigaste värderingar är ansvar. Vi vidtar konkreta åtgärder för ansvarsfullhet varje dag och vill kommunicera det öppet till våra kunder och samarbetspartner.

Sponsorskap

KUMEKO Group Oy sponsrar bland annat idrott och motion för barn och unga. På denna sida hittar du information om hur man kan ansöka om sponsring.

4.5_iStock-1459705978

Ofta ställda frågor