Skogscertifiering

Skogscertifieringen säkerställer ett högklassigt och hållbart skogsbruk.

Metsäsertifiointi

Certifieringar bevisar att skogen vårdas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. I Finland används de internationella skogscertifieringssystemen FSC® och PEFC™.

Skogscertifieringen bevisar för slutanvändarna av råvaran att skogen vårdas på ett hållbart sätt. Detta motsvarar efterfrågan på hållbart trä, eftersom människor i allt högre grad vill göra hållbara konsumtionsval.

Skogscertifiering är en viktig del av hållbar skogsvård och ansvarsfull användning av råvaror. Samtidigt främjas den biologiska mångfalden och miljöskyddet.

KUMEKO Group har FSC®- och PEFC™-certifikat för virkets ursprungskedja.