Huggningsmetoder

Vi på KUMEKO Group lyssnar på skogsägarnas önskemål. Våra skogsexperters uppgift är att se till att slutresultatet motsvarar dina behov.

Hakkuutavat

Första gallring

Första gallring är en skogsvårdsåtgärd där träd i dåligt skick tas bort. Detta bidrar till att förbättra växtförhållandena och kvaliteten av trädbeståndet. Målet är att få träden att växa och bli starkare snabbare. Virket från första gallringen utnyttjas i regel som energived.

Beståndsvårdande avverkning

Beståndsvårdande avverkning genomförs 15–25 år efter den första gallringen, när trädens medeldiameter är minst 16 centimeter. Målet är att förbättra växtförhållandena för de kvarvarande träden genom att ta bort en del av beståndet. Från gallringen erhålls både massaved och timmerträd. Det ökade utrymmet främjar trädbeståndets utveckling till mer värdefulla timmerträd. Beståndsvårdande avverkning uppfattas ofta också som en kvalitetsgallring.

Förnyelseavverkning

Förnyelseavverkning är det sista steget i den kontinuerliga beståndsvården. Vid förnyelseavverkning fäller man största delen av trädbeståndet och ersätter det med plantskog. Förnyelseavverkning används i områden som är redo för förnyelse och där det inte längre är nödvändigt att träden ska växa vidare.

Vid förnyelseavverkning kan man välja olika genomförandemetoder där det gamla trädbeståndet avlägsnas men miljön och landskapet bevaras.

Varje huggningsmetod har sina egna särdrag. Våra skogsexperter är redo att hjälpa dig att välja rätt huggningsmetod för din skogs behov.