Kommer det att tillkomma moms på priserna?

KUMEKO Group betalar moms på 24 procent till momsskyldiga skogsägare i samband med virkesförsäljning, om virkesförsäljningen överstiger momsgränsen 15 000 euro per år.