När ska stämplingsposten avverkas?

Virkeshandelsavtalet är i kraft under den period som anges i virkeshandelsavtalet. Avverkning utförs inom denna period. Man kommer alltid separat överens om tidpunkten för avverkningen med skogsexperten.