Vad räknas som energived?

Bland annat hyggesrester, grenar, trädkronor, klenvirke från gallring av ungskog och murket virke klassificeras som energived.