Vart levereras träden som fällts i min skog?

Träd som fällts i din skog levereras antingen till kraft- och värmeverk, lokala sågverk eller processindustrin, beroende på om det är fråga om energived, timmerträd eller massaved. Ofta levereras träden till våra terminaler för att vänta på slutförvaringsplatsen.