Alina Aaltonen

  • hyggesrester
  • helträd och stubbar
  • flisning på plats