Avverkning

Med avverkning avses en åtgärd där man fäller och tar vara på trädbeståndet.