Bioenergi

Energi som produceras av förnybar biomassa som till exempel trä. På KUMEKO Group producerar vi biobränslen av energived som vi levererar till kraft- och värmeverk.