Energived

Virke som samlas från skogar och används för energiändamål som biomassa. Till exempel hyggesrester, grenar, grot, klenträd eller annat virke som inte lämpar sig som timmerträd eller massaved klassas som energived.