Flis

Virkesblandning från en flishugg, används som biobränsle. Ofta talar man också om slanflis, helträdsflis och hyggesrestflis.