Förnyelseavverkning

Kallas även sluthuggning. Vid denna typ av avverkning fäller man största delen av trädbeståndet och planterar en ny generation av träd. Metoden används i områden som är redo för förnyelse och där det inte längre är nödvändigt att träden ska växa vidare.

Olika typer av förnyelseavverkning är kalhuggning, huggning till fröträdsställning, kanthuggning, luckhuggning och skärmhuggning. Våra skogsexperter hjälper dig att välja rätt avverkningsmetod.