Första gallring

Den första avverkningen i skogen för att producera säljbart virke.