Gallring

Syftet med gallring är att främja skogens tillväxt och ta vara på gagnved. Gallring uppfattas ofta som kvalitetsgallring där man tar bort träd som håller en lägre kvalitet.