Kontinuerlig beståndsvård

Kontinuerlig beståndsvård innebär att skogen vårdas utan kalhuggning. Med denna metod plockas endast tjockare timmerträd genom plockhuggning, vilket ger plats för mindre träd att växa. På så sätt blir träd i olika tillväxtstadier alltid kvar i skogen.