(kvistad) Slana

Kvistad stam av ett fällt litet träd.