Leveranshandel

Skogsägaren eller en annan aktör levererar virket till vägkanten. Det är säljarens ansvar att ombesörja avverkning och transport till vägkanten.