Massaved

Massaved används bland annat som råvara för papper och pappersmassa. Massaved är vanligtvis grövre och mindre än timmerträd.