Mätbesked

Betalningsverifikat till säljaren. Mätbeskedet visar virkeslagen och deras kvantiteter. På mätbeskedet visas även eventuella avdrag för serviceförsäljningen.