PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) är ett internationellt skogscertifieringssystem som inrättats för att främja en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar skogsekonomi. KUMEKO Group Oy har ett PEFC™-certifikat för virkets ursprungskedja. PEFC™-märkningen visar att virket kommer från skog som vårdats på ett hållbart sätt.