Rotköp

Skogsägaren ger köparen avverkningsrätt. Vid rotköp följer KUMEKO Group avverkningsåtgärder i enlighet med virkeshandelsavtalet och ansvarar för genomförandet av avverkningen.