Slutavverkning

Slutavverkning omfattar avverkning och skogstransport till virkesupplag vid väg. Drivning innebär endast huggning.