Sparträd

Ett enskilt träd eller en grupp av träd som lämnats kvar på avverkningsområdet i syfte att främja den biologiska mångfalden.