Stämplingspost

En stämplingspost är ett skogsområde som har avgränsats eller märkts ut för virkesdrivning. Stämplingspostens värde påverkas av dess storlek, läge, virkeskvalitet och avverkningskostnader.