Terminal

En terminal där virke lagras för att säkerställa leveranssäkerheten. KUMEKO Group har ett omfattande nätverk av terminaler i södra och västra Finland.