Timmerträd

Robust virke vars kvalitet lämpar sig för sågade trävaror. Minsta stocklängder och toppdiameter varierar beroende på trädslag och bearbetningsanläggning. I regel ger ett träd med en brösthöjd på cirka 20 cm en stock.