Virkesupplag vid väg

Platsen där virkesstaplar lagras.