Skogsavdelningen

Aki Kanerva

leveranser till kraftverk

Alina Aaltonen

hyggesrester helträd och stubbar flisning på plats

Heli Numminen

Östra teamets arbete för drivning och logistik av rundvirke

Essi Lehti

ledning av skogsavdelningen

Jesse Kuuminainen

Leveranshandel Inköp av virke, skogsbruk, Luvia, Nakkila, Björneborg, Ulvsby